Publikácie

Uverejnené publikácie majú informatívny charakter, ich cieľom je priblížiť vybrané problémy duševného zdravia širšej populácii a pomôcť prípadnému záujemcovi so základnou orientáciou v probléme. V žiadnom prípade nechcú a nemôžu nahradiť kontakt s odborníkom. Podobne treba vnímať a hodnotiť aj prípadné liečebné postupy spomínané v publikáciách. Tieto v žiadnom prípade nemôžu nahradiť lege artis liečebný postup psychiatra pri liečbe konkrétneho problému.

 

Poruchy príjmu potravy.

Prevalencia kardiovaskulárnych chorôb a ich rizikových faktorov u depresívnych pacientov.