Kontakt

Centrum pre adiktológiu a duševné zdravie, n.o.
Jiráskova 24
917 02 Trnava
IČO: 4574 1794

 

PSYCHIATRICKÁ AMBULANCIA

AMBULANCIA PRE ALKOHOLIZMUS
A DROGOVÉ ZÁVISLOSTI
Piešťanská 3
917 01 Trnava
telefón: 033/2400 285
0908 942 258

web: www.centrumpreadiktologiu.sk
e-mail: ambulanciatrnava@gmail.com